Cherry vill att spel ska vara en trevlig och underhållande avkoppling. Cherry bedriver huvudsakligen spel i form av restaurangcasino samt spel på nätet. Spel i fysiskt form på restaurang är ganska begränsade vad beträffar insatsnivåer, men kan ändå leda till ett för gästen oönskat spelande. Spel på nätet är med sin speciella karaktär kan vara förenad med större risker då kontrollen blir mer begränsad och ett större ansvar lämnas över på spelaren. Att ta ansvar och arbeta proaktivt med spelberoendeproblematik är därför en självklarhet för oss och genomsyrar hela organisationen. Vi strävar efter att erbjuda trygga och säkra spelmiljöer, både på krogen såväl som på nätet.

 

För de allra flesta erbjuder spel om pengar spännande underhållning och en rolig aktivitet. Det är viktigt att vara medveten om att de allra flesta spelar så mycket man tycker att upplevelsen är värd och därmed inte hamnar i problem. Vi vill skapa långsiktiga relationer till våra spelare och strävar efter att alla ska spela lagom. Forskning kring spelbeteende och spelberoende är ett relativt nytt område i Sverige och internationellt vilket resulterar i att det fortfarande saknas mycket validerad kunskap kring hur spelberoende på ett effektivt sätt kan förebyggas och förhindras. Cherry följer löpande forskningen på området och arbetar kontinuerligt för att effektivisera de verktyg och funktioner vi tillhandahåller för att motverka spelproblematik.

Några av de åtgärder vi har vidtagit för att på ett aktivt sätt arbeta förebyggande mot spelberoende är bland annat att vi har ett strängt krav på åldersgräns inom samtliga verksamhetsområden och spelformer. Vidare har vi valt att inte stödja ungdomsidrott eftersom vi tycker att spel om pengar och minderåriga inte hör ihop.

Cherrys spelverksamhet är uppbyggd på licenser från Sverige, Malta, Storbritanien, Schlwig Holstein och Gibraltar. Samtliga licenser inkluderande högt ställda krav på Cherry och dess dotterbolag i egenskap av speloperatör. Cherry har verkat som en seriös aktör i spelbranschen i över 50 år. Vi har under åren haft en öppen och konstruktiv dialog med politiker och intresseorganisationer, både i Sverige och utomlands, för en kontinuerlig utveckling av spelbranschen. Som ett resultat av vårt hårda arbete sitter vi idag, som enda privata aktör, med i referensgruppen till den statliga spelutredningen gällande omregleringen av den svenska spellagstiftningen. Vi är också aktiva i Norge och Tyskland för att skapa en så bra omreglering för spelare och operatörer som möjligt.